לאדם נמאס

Adam A's picture

I long to be forgiven.
Aviv is a good man, he talks to me, with sincerety and truth, I hope tommorow him and I will see one another and share once again in our bodies and our friendship.

I can't I can't I can't do this, i need to stop.
אין לי מה לומר יותר, איני יכול, איני רוצה וכוחות לא נותרו לי יותר. אני רציתי למצוא אותך אל אינך רוצה להמצא, אינך רוצה להיות שלי, אינך....אפילו מחפש אותי.
עכשיו אחזור למקומי מתחת לים, של שקת, של בדידיות...לתוך תוכי לתוך מוחי, ומשם יותר עוד לא אצא.
באהבה
אדם ג'ימס דוד אנדרסון